Lepsza farmakoterapia

Szacuje się, że 5% wszystkich hospitalizacji w Unii Europejskiej wynika z niepożądanej reakcji na lek. Działania niepożądane leków są przyczyną co piątego zgonu w szpitalu. Osoby starsze mają 7 krotnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych niż osoby młode.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×