0 Flares 0 Flares ×

Działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych są tematem interesującym coraz większą liczbę osób. Wszak objawy chorobliwego smutku – przygnębienie, spowolnienie myślenia oraz wykonywania czynności – dotykają już co czwartego Europejczyka. Oto na co powinien on uważać, jeśli stosuje leki z grupy SSRI.

Na szczęście medycyna nie jest wobec depresji bezbronna! Od kiedy pod koniec lat 80-tych Stany Zjednoczone oszalały na punkcie Prozacu, podstawą leczenia tej choroby są tzw. SSRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Do najpopularniejszych leków z tej grupy należą: citalopram (m.in. Cipramil, Citabax, Cital), escitalopram (Lexapro, Elicea, Depralin), fluoksetyna (Prozac, Bioxetin, Apo-flox), fluwoksamina (Fevarin), paroksetyna (Seroxat, Rexetin, Paroxinor) i sertralina (Zoloft, Asentra, Miravil).

Są to leki bezpieczne w porównaniu do starszych substancji przeciwdepresyjnych. Jednak i one mogą zaszkodzić w połączeniu z niektórymi popularnymi preparatami!

SSRI nasilają działanie innych leków psychotropowych, np.: klozapiny (Klozapol, Leponex), duloksetyny (Cymbalta), amitryptyliny (Amitryptylinum VP) czy węglanu litu (Lithium Carbonicum GSK). Są one często stosowane w terapii depresji i schizofrenii, a zbyt wysokie stężenie leków we krwi prowadzić może m.in: do splątania, drgawek czy zaburzeń rytmu serca.

Przyjmowanie SSRI równocześnie z popularnymi lekami przeciwparkinsonowskimi: rasagiliną (Azilect) i selegiliną (Apo-Selin, Segan, Selgres) może zwiększać ryzyko wystąpienia tzw. zespołu serotoninowego, objawiającego się m.in. bólem głowy, wzrostem ciepłoty ciała i sztywnością mięśni. Objawy w wielu przypadkach przebiegają burzliwie, a nieleczony zespół serotoninowy może zakończyć się zgonem!

Do innych niebezpiecznych interakcji SSRI należy nasilenie ryzyka krwawienia do przewodu pokarmowego czy mózgu. Do takiego powikłania może dojść podczas stosowania łącznie z SSRI leków przeciwbólowych (takich jak Ibuprom, Ketonal czy Pyralgina), leków przeciwpłytkowych (Apreplex, Acard) – przyjmowanych m. in. po zawale oraz antagonistów witaminy K (Sintrom, Warfin, Acenokumarol) często przepisywanych osobom z migotaniem przedsionków i wadami zastawek serca.

Pamiętajmy więc, że nawet leki na duszę mogą zaszkodzić ciału.